Name: Putous, 2013
Media: Oil on canvas.
Size: 40 x 30 cm.